Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής-συντήρησης ηλεκτρολογικού πίνακα γυμναστηρίου «Λεμονίδης» με αρ. μελ. 70/11

Αριθμός Απόφασης:

165

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: