Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης 14ου Νηπιαγωγείου Δ.Κ. Αμπελοκήπων με δίκτυο Φυσικού Αέριου με αριθ. Μελέτης 51/2012.

Αριθμός Απόφασης:

88

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

09/04/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: