Ψήφιση πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής αντλιοστασίων γεωτρήσεων και άρδευσης (αριθ. μελέτ. 40/2011).

Αριθμός Απόφασης:

158

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: