Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια ειδικών σαρώθρων για οδοκαθαριστές. (αριθ. μελέτ. 64/2011).

Αριθμός Απόφασης:

159

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: