Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια και τοποθέτηση μνημείου στο πάρκο Πολύκεντρου Αγ. Νεκταρίου.

Αριθμός Απόφασης:

164

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

18/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: