Ψήφιση πίστωσης για την προμήθεια κεραμικών πλακιδίων με αρ. μελ. 18/12.

Αριθμός Απόφασης:

55

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

11/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: