Ψήφιση πίστωσης για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑΣ Δ.Κ. ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ.: 66/2012 (Κ.Α.Ε. Υ-0166-12) και προϋπ/σμό: 49.200,00 €. Έγκριση όρων διακήρυξης.

Αριθμός Απόφασης:

151

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: