Ψήφιση πίστωσης ποσού 97.877,41€ για το έτος 2012, για την εκτέλεση του έργου: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ» (αριθ. μελέτ. 88/2012 και (Κ.Α.Ε. Υ-0188-12), προϋπολογισμού 225.489,74 € με το Φ.Π.Α για το σχολικό έτος 2012-2013 στον κωδικό 15.6162.04 του προϋπολογισμού έτου

Αριθμός Απόφασης:

150

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

16/07/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: