Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης έτους 2021

Αριθμός Απόφασης:

194

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

29/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: