Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/10) για χρονικό διάστημα μέχρι 5-3-2017.

Αριθμός Απόφασης:

257

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: