Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του Ν. 3852/10) για τη νέα αυτοδιοικητική περίοδο 2019-2023

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

06/10/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: