Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για τη δημοπράτηση του έργου «Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Δήμου Αμπελοκήπων».

Αριθμός Απόφασης:

17

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: