Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 405/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αριθμός Απόφασης:

50

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

10/02/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: