Συγκρότηση Συμβουλίου Ενταξης Μεταναστών (άρθρο 78 του Ν. 3852/10) για χρονικό διάστημα μέχρι 31- 8-2019.

Αριθμός Απόφασης:

258

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: