Συναινετική λύση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου.

Αριθμός Απόφασης:

021

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2018

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: