Συναινετική λύση της μίσθωσης μεταξύ του Δήμου και της κας Καμπέρη Μαρίας (αγροτεμάχιο 407 τμ) λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Αριθμός Απόφασης:

211

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

24/08/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: