Σύναψη νέας σύμβασης για την περισυλλογή εγκαταλειμμένων οχημάτων. (Ν.2943/01, Π.Δ. 164/2004).

Αριθμός Απόφασης:

152

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

08/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: