Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση του υπ’ αριθ. 407 βγ δημοτικού ακινήτου

Αριθμός Απόφασης:

197

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

11/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: