Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών αλληλογραφίας, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση- διάθεση της πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

105

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

15/05/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: