Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών ανανέωσης των αδειών κυκλοφορίας των δικύκλων του Δήμου, έγκριση της δαπάνης, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

052

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2018

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: