Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή δαπανών έκδοσης καρτών καυσαερίων και έλεγχο ΚΤΕΟ για τα οχήματα του %ήμου, ψήφιση πίστωσης και ορισμός υπολόγου

Αριθμός Απόφασης:

011

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

21/01/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: