Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής, κάλυψης εξόδων (παράβολα κλπ) για την λήψη στοιχείων οφειλετών του Δήμου, από Υποθηκοφυλάκεια και γραφεία Κτηματολογίου, ορισμός υπολόγου.

Αριθμός Απόφασης:

029

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

28/01/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: