Σύσταση προπληρωμής και έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους 23.000,00€ αποκλειστικά για πληρωμές τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου για το έτος 2012.

Αριθμός Απόφασης:

224

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

02/12/2012

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: