ΘΕΜΑ: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , επί της οδού Θ.ΧΑΤΖΙΚΟΥ 42 στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, ιδιοκτησίας του ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΗΛΙΑ, για το έτος 2014,

Αριθμός Απόφασης:

11

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

27/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: