Τοποθέτηση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων (σαμαράκια) επί των Δημοτικών οδών Σολωμού και Πλαστήρα της Δ.Ε. Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

227

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: