Συγκρότηση Επιτροπής για τη διενέργεια αυτοψιών και καταμέτρηση ακινήτων έως την 31-12-2023

Αριθμός Απόφασης:

226

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

22/09/2019

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: