Τροποποίηση Προϋπολογισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΠΟΜΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» αρ. μελ 34/2011 (Κ.Α.Ε. Υ-0034-11).

Αριθμός Απόφασης:

190

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

05/06/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: