Τροποποίηση – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 271/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά παραχώρηση κατά χρήση χώρου στον Γυμναστικό Αθλητικό Σύλλογο Αμπελοκήπων – Μενεμένης (βάσει και της ληφθείσης υπ’ αριθ. 61/2014 απόφασης της Δ.Κ.Μ.).

Αριθμός Απόφασης:

358

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

30/11/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: