Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020.

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

12/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: