Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

24/04/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: