Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος - Αναμόρφωση προϋπολογισμού - Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου « Συντήρηση Οδών του Δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης πλησίον του κόμβου Κ16 » με αρ. μελ. 03/2015 & Κ.Α.Ε 01-03-015.

Αριθμός Απόφασης:

022

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: