Τροποποίηση του ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού 13.755,63€ της 131/2014 ΑΔΣ σχετικής με την πράξη με τίτλο «ΚΥΚΛΟΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΟΥ Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007-13».

Αριθμός Απόφασης:

239

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: