Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 και την ένταξη του έργου «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ» αριθ. μελ. 44/12 και προϋπολογισμού 201.467,00€ με τον Φ.Π.Α, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2012. Έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου.

Αριθμός Απόφασης:

179

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: