Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 και την ένταξη του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΟΥ 11ου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ» αριθ. μελ. 68/14 - ΚAE ………-14 και προϋπολογισμού 12.633,00 € με το Φ.Π.Α, στο Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014.Τροποποίηση του Προϋπολογισμού Δήμου του 2014. Έγκρ

Αριθμός Απόφασης:

238

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: