ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2020 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Προκήρυξη 25 θέσεων ΠΕ Καθηγητών Φυσικής Αγωγής για τα Προγράμματα «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021 Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης
Η Κοινωφελής δημοτική Επιχείρηση Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ.) ανακοινώνει την πρόσληψη είκοσι πέντε (25) Πτυχιούχων  Φυσικής Αγωγής, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών με ωριαία αποζημίωση, για την υλοποίηση των Προγραμμάτων «Άθλησης για Όλους» περιόδου 2020-2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν την ανακοίνωση, την αίτηση καθώς και την υπεύθυνη δήλωση από τον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης (www.ampelokipi-menemeni.gr).
Η αίτηση καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα και να αποσταλούν σε μορφή pdf στην ηλεκτρονική διεύθυνση athletics@ampelokipi-menemeni.gr ή ταχυδρομικά στην Κ.Δ.Ε.Δ.Α.Μ. 28η Οκτωβρίου 59 Αμπελόκηποι Τ.Κ. 56123 Θεσσαλονίκη από  12-10-2020 και για (10) δέκα  εργάσιμες ημέρες έως και 23-10-2020.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310 725775.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 3/2020

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .doc

ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .doc

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΕ ΜΟΡΦΗ .pdf