Προσλήψεις – Προκηρύξεις

Ο Πρόεδρος του Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΛΙΚΑΣ

Προκηρύσσει τη θέση ενός υπαλλήλου γραφείου με μερική απασχόληση, για την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Διεύθυνσης.

Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να διαθέτει:

  • Συναφές, με τα αντικείμενα του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ, πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
  • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας με τη σχετική πιστοποίηση
  • Πιστοποίηση ECDL  
  • Επιθυμητή η εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση, υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Επισυναπτόμενα