Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ (ΟΥΖΕΡΙ)» επί της οδού Ακριτών 13 στον Διακάτο Δημοσθένη

Αριθμός Απόφασης:

45

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

29/01/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Αμπελοκήπων

Συννημένα: