Διαγραφή οφειλών λόγω εσφαλμένων στοιχείων

Αριθμός Απόφασης:

020

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

20/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: