Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων λόγω συμψηφισμού – αναπροσαρμογή μισθώματος λόγω μείωσης εμβαδού του μισθίου εξαιτίας εργασιών απαλλοτρίωσης του Κ-16.

Αριθμός Απόφασης:

092

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

02/06/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: