Διαγραφή Βεβαιωτικών Καταλόγων λόγω συμψηφισμού δαπανών κατασκευής μονίμων εγκαταστάσεων εντός του μισθίου.

Αριθμός Απόφασης:

069

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

22/03/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: