Διατύπωση γνώμης για την εκμίσθωση του αριθμ. 40 Δημοτικού Αγροτεμαχίου και για την πρόταση επί της αλλαγής χρήσης του από αγροτεμάχιο σε χώρο επιχειρήσεων χαμηλής όχλησης

Αριθμός Απόφασης:

48

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

14/09/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: