Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμό 129 Ε2 δημοτικού αγροτεμαχίου στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

183

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/11/2020

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: