Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

22

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2011

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: