Έγκριση μερικής παραχώρησης χρήσης άνευ ανταλλάγματος από τον μισθωτή δημοτικού ακινήτου σε τρίτο πρόσωπο (δημοτικό ακίνητο 407α1).

Αριθμός Απόφασης:

70

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

25/02/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: