Εισήγηση περί της έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος υπ άριθμ. 2 στις κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου στη Δημοτική Κοινότητα Μενεμένης, επί της οδού Σοφ. Βενιζέλου 24

Αριθμός Απόφασης:

86

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

26/05/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: