Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων από Τ.Α.Π. – ΔΤ. – Δ.Φ στον Γιαννουλάκη Ιωάννη.

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

12/01/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: