Εξέταση της με αριθμό πρωτ. 3800/21-03-16 ένστασης η οποία κατατέθηκε από την εταιρία ΤΟΛΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ, διακρ.τίτλος «SPORTS & PLAY» κατά του από 11/03/16 πρακτικού της επιτροπής, έλεγχος των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλα

Αριθμός Απόφασης:

122

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

16/06/2016

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: