Κατακύρωση δημοπρασίας εκμίσθωσης του υπ΄ αριθ. 82 δημοτικού αγροτεμαχίου ευρισκόμενου επί της οδού Πόντου στα διοικητικά όρια της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/11/2013

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: