Καθορισμός τιμής μονάδος προσκύρωσης και απόφαση μεταβίβασης κοινόχρηστου χώρου, στην ιδιοκτησία με Κ.Α. 04-03-25 στο Ο.Τ. Γ126, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1/33 διορθωτική πράξη εφαρμογής της περιοχής Δυτικού Τομέα Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

013

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

08/02/2015

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: