Παροχή γνώμης για την εκμίσθωση του υπ΄αριθμ. 7 Δημοτικού αγροτεμαχίου με υφιστάμενο κτίριο και για την πρόταση επί της αλλαγής χρήσης του από αγροτεμάχιο σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων λιγότερων από 200

Αριθμός Απόφασης:

20

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

27/03/2012

Συλλογικό Όργανο:

Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης

Συννημένα: